Referanser

firmalogo

BW Fleet Management ASA, Oslo/Manila/Mumbai

3-dagers eksplosjonssikkerhetskurs holdt jevnlig i Oslo, Manila og Mumbai.

firmalogo

Fred Olsen Marine Services AS, Warsawa

3-dagers eksplosjonssikkerhetskurs for alt personell som jobber på FPSO-skip i Nigeria. 20 polske ingeniører, elektrikere og prosesspersonell.

firmalogo

Höegh LNG

3-dagers Explosion protection course.

firmalogo

Hydro, Porsgrunn, Rafnes, Glomfjord

Ex-kurs elektro/instrument, kurs instruert personell (BA-4), rådg. tjenester Ex-elektro, sikkerhetsforskrifter lavspenning FSE.

Hydro, Årdal Karbon

Metallverket (støperiet): Da konsernet har lagt om til delvis gassfyring med propan/butan er alt prosesspersonell fra karbon og metallverket oppdatert ved kurset "Eksplosjonsfare i Prosess". Vi har også kjørt Ex-kurs for elektropersonell, Sikkerhetsforskrifter lav/høy spenning (samarbeid med Siemens). Utarbeidet kursmanual LPG-sikkerhet i samarbeid med AAM/AAK.

firmalogo

NITO

Kurssamarbeid siden 1990, Atex/Ex-kurs, Eksplosjonsfare i prosess. Kursene kjøres 2-4 ganger pr. år med ca. 25-30 deltagere.

firmalogo

Total E&P (Elf), Stavanger

Sikkerhetsforskrifter lav/høyspenning offshorepersonell (samarbeid med Siemens).

firmalogo

Shell, Kristiansund N

Ex-kurs instrumentering/egensikre systemer, for "Draugen" personell.

firmalogo

Dyno, Hurum, Lillestrøm

Ex-elektro, Eksplosjonsfare i prosess m/ løsemiddelfarer.

firmalogo

Nelfo, Avd Finnmark, Hammerfest

2-dagers intensivt Ex-kurs (generelt) med 25 deltagere (Snøhvit-personell).

firmalogo

AMEC Process and Energy AS, Newcastle

Sikkerhetsforskrifter lavspenning, kurs kjørt i Newcastle & på Ekofisk for engelsk elektropersonell som arbeider på norsk sokkel. OD anbefalte at disse måtte kjenne til "norske" forskrifter. Te-Te utarbeidet kursmanual i engelsk versjon og til sammen ca. 60 deltagere fikk dokumentert nødvendige kunnskaper i sikkerhetsforskriftene.

firmalogo

Rikshospitalet, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark

Personfare i elektriske anlegg, sikkerhetsforskrifter tilpasset sykehusdrift. Sikkerhet ved brenngassen LNG-gass.

firmalogo

Norsk Brannvernforening, Oslo

Seminar "Farene med brennbare væsker" temaforelesninger.

firmalogo

Alpharma, Oslo, Lier

Kurssamarbeid siden 96 "Eksplosjonsfare i Prosess m/ løsemiddelfarer." Ex-elektro

firmalogo

Hammerfest Energi, Snøhvit LNG

2-dagers Ex-kurs for 16 deltagere, også fra Statoil, Snøhvit-prosjektet.

firmalogo

Anzett, Stavanger

2-dagers intensivt offshorerettet Ex-kurs for 22 ansatte med vekt på ATEX el/mek-utstyr.

firmalogo

Grenland Group (elektro/automasjon)

3-dagers generelt Ex-kurs inkludert vedlikehold og egensikre systemer.

firmalogo

Stx Europe, Brevik og Søvik

3-dagers Ex/Atex (Rettet mot supply-skip) og FSE lavspent.

Andre bedrifter:

Statoil, ABB, Jotun, Nycomed, Kværner, Aker Elektro, Ulstein, Alcatel, Borealis, Energiverk DLE, Kongsberg Offshore, Høgskoler, Norsk Brannconsult, Miljøhåndtering AS, Sønnico, AGA, SIT - Siv. ing. utdannelsen i Telemark, Siemens, Technor, Elektro AS, Hitec Framnæs, Aker Elektro, Follum, Norske Skog, Proxell.