Te-Te har lang erfaring med Ex/Atex-installasjoner on/offshore og på tankskip. Vi kan tilby kurs, rådgivning og prosjektassistanse innen hele Ex fagområdet. Mange av de største aktørene i markedet benytter våre tjenester, deriblant Höegh LNG, Hydro, BW Fleet Management ASA, Nito m.fl. Vi tilbyr standard kurs på norsk og engelsk. Disse kan tilpasses kundens behov enten det er for: maritim- , prosessindustri, offshore, elektroentreprenører, mekanisk industri, deponier, laboratorier og undervisningssektoren. Ex/Atex omhandler alle faggruppe både elektro og ikke elektro.

Standardkurs 


Alle kurs kan tilpasses den enkeltes behov for etterutdanning/kompetanse. Til alle kurs medfølger oppdaterte kompendier/håndbøker etter nyeste forskrifter/normer/standarder og ATEX-direktiver. Alle kompendier kan benyttes til selvstudier, det er gjort henvisninger til aktuell litteratur/normer. Kursprogrammene med kompendieutdrag kan sendes ut på forhånd, slik at vi kan vektlegge de tema som er mest aktuelt for den enkelte bedrifts behov.

Kursvarighet fra 1 til 4 dager. Tidspunkt, lokasjon og antall deltagere bestemmes av dere. Våre kurs kan kjøres internt i deres lokaler dersom det er ønskelig. Vi benytter alltid oppdaterte kursmanualer etter de nyeste forskrifter og normer. Vi benytter ikke interaktive, men aktive engasjerte forelesere med praksis og erfaring innen faget.

Ta kontakt med Te-Te for tilbud, kursprogram eller andre forespørsler.