LNG,LPG og olje tankere
Eksplosjons beskyttelseskurs.
Anbefalt av SIGTTO
Ex-Offshore
Kurs iht. IEC norm 61892-7 og Fusex
Prosessindustri
Ex og Atex kurs for elektrisk og
mekanisk personell. Fusex/Fhosex

Leverandør av Ex/Atex-kurs, Ex/Atex-kompetanse og elsikkerhet siden 1988.

Petroleumstilsynet (www.Ptil.no), Direktoratet for samfunnsikkerhet og Beredskap ( dsb.no) og NEK-420 Fhosex stiller krav om at eier benytter oppdatert personell ved arbeide i Ex/atex installasjoner. Dette kravet gjelder nå alt personell som arbeider med drift/vedlikehold og prosjektarbeid i Ex–områder. Før Atex kom i kraft (2003) var gjalt kravet kun for elektro personell. Kurset i El.sikkerhet (FSE) er et dsb krav hver 12 mnd, og gjelder på land, og alle norske NIS/NOR skip. Offshore har Ptil bestemt at (FSE) skal gjelde fullt ut. På skip er det SD (sjøfartsdirektoratet). Vi kan vise til solide referanser på våre kurs, også engelsk i versjon. !

Nytt i 2011 er at flere olje-/gass terminaler nå krever at tankbåt manskapet skal være skolert i å arbeide i Ex områder. Dette som en direkte følge av kravene som nå er utformet av SIGTTO (Society of International Tankers and terminal Operators) Te-Te har kurs som dekker disse kravene og utdanner nå personell på båtene til Höegh LNG, BW Gas, Thome Management .